II.Dönem Hibe Projeleri

Türkiye'nin Canı Hibe Programı II.Hibe Dönemi kapsamında 30 Ocak 2014'te, üniversite, sivil toplum, basın, kamu ve özel sektör kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan Seçici Kurul, desteklenecek 4 projeyi belirledi. 

Değerlendirmeye sonucunda, Trabzon’daki Ağaçbaşı Turbalıklarını, Büyük Menderes ve Gediz Deltası’ndaki Tepeli Pelikanları, Muş’taki Toy ve Telli Turnaları ve Kırklareli’ndeki Akkuyruklu Kartallar ve Kuğuları korumaya yönelik 4 yeni proje 2014 yılında uygulandı. 
 / ©: WWF-Türkiye
© WWF-Türkiye